خانه / مهاجرت اتریش / اقامت دائم اتریش

اقامت دائم اتریش

اقامت دائم در کشور اتریش برای افراد با تخصص های كلیدی و مهم :

این نوع از اقامت برای بار اول به مدت ۱۸ ماه صادر می گردد و اجازه كار برای افراد متخصص در زمینه تخصصی این افراد را در بر دارد.

اقامت دائم در کشور اتریش كه اجازه كار بدون هیچ گونه محدودیت زمانی را نیز در بر می گیرد. اقامت دائم در کشور اتریش همراه با محدودیت زمانی،

برای نمونه: جهت پیوستن افراد خانواده به یكدیگر. این نوع اقامت شامل اجازه كار جهت مشاغل مستقل می باشد، جهت مشاغل غیر مستقل ارائه مجوز از طرف اداره كار اتریش ضروری است.